Lớp 35 CĐLT Điện Việt Hung


Join the forum, it's quick and easy

Lớp 35 CĐLT Điện Việt Hung
Lớp 35 CĐLT Điện Việt Hung
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Lớp 35 CĐLT Điện Việt Hung

Chào mừng các thành viên của lớp 35 cđlt Điện


You are not connected. Please login or register

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn nguyên lý chủ nghĩa mac-lenin

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Mr Cường


Admin

70 CÂU TRẮC NGHIỆM MAC – LENIN CÓ ĐÁP ÁN SƯU TẦM: NGUYỄN PHƯỚC LỘC loc.plsoft@gmail.com

1.Môn khoa học nào sau
đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?c. Lịch sử Đảng
CộngSản Việt Nam .2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.


d. là học thuyết của Mác,Angghen
và Lênin về xây dựng chủ nghĩa cọng sản3.Những điều kiện,
tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu
trả lời đúng.a.Sự củng cố và
phát triển của PTSX tư bản Chủ nghĩa trong điều kiệncách mạng công nghiệp.


b.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một
lực lượng chính trị - xã
hội độc lập.c.Thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản là cơ sở chủ yếu nhất cho sự ra đời triết học Mác.


d. Các phán đoán kia đều đúng.


4.Tiền đề lý luận
của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả
lời đúng.d.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính
trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội
không tưởng.5.Tiền đề khoa học tự
nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác?Chọn phán đoán sai.


a.Quy luật bảo toàn và chuyển
hoá năng lượng,b.Thuyết tiến hoá của Dacuyn.


c. Nguyên tử luận.


d. Học thuyết tế bào.
6. Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng.


d. là hệ thống tri thức lý luận
chung nhất của con người về thế giới, về vị
trí , vai trò của con người trong thế giới ấy “.7. Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng.


a. Nghiên cứu thế giới trong tính chỉnh thể và
tìm ra bản chất qui luật cụa nó.8. Triết học có tính
giai cấp không? Chọn câu trả lời đúngb. Chỉ có trong xã hội tư bản


9. Vấn đề cơ bản của triết
học là gì? Chọn câu trả lời đúng.b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất
và ý thức10. Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu
trả lời đúngd. Chức năng thế giới
quan và phương pháp luận.11. Chủ nghĩa duy vật triết học bao gồm trường phái nào? Chọn câu trả
lời đúng .a. Chủ nghĩa duy vật cổ đại.


b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình.


c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
d. Các phán đoán kia đều đúng.

12.Khoa học
nào là hạt nhân của thế giới quan? Chọn câu trả lời đúng .b. Triết học.


13. Thế giới thống nhất ở cái gì? Chọn câu trả lời đúng.


c. Thống nhất ở tính vật chất của
nó .14.Nguồn gốc tự nhiên của ý thức? Chọn câu trả lời đúng.


c.
bộ óc
người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc
người.15. Nguồn gốc xã hội của ý thức? Chọn câu trả lời đầy đủ.


b. ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc con người nhờ có
lao động và ngôn ngữ và những
quan hệ xã hội.16.Bản chất của ý thức? Chọn câu trả lời đúng.


a. ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo;


b. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới
khách quan.c. Ý thức
là một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội.
Sự ra đời,tồn tại của ý thức chịu sự chi phối không chỉ các QL tự nhiên mà còn của
các QL xã hội,d. Các phán đoán kia đều đúng.


17.Phán đoán nào là của Chủ nghĩa duy vật biện chứng? Chọn câu trả lời
đúng.c. Vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức.


18. Hiểu theo nghĩa chung nhất vận
động là gì? Chọn phương án
đúng.a.Bao gồm tất cả mọi sự thay đổi


b.Moị quá trình diễn ra trong vũ trụ trụ kể
từ sự thay đổi vị trí đơn
giản cho đến tư duy.c. Vận động là phương thức tồn tại
của vất chất.…là thuộc tính cố hữu củavật chất.


d. Các phán đoán kia đều đúng.


19. Theo anh (chị) bệnh chủ quan, duy ý chí biểu hiện như thế nào?


d. chỉ căn cứ
vào mong muốn chủ quan để
định ra chiến lược và
sách lược cách mạng20. Phép biến chứng duy vật là gì? Chọn câu trả lời đúng.


c. Phép biện chứng là khoa học về những
quy luật phổ biến
của sự vận động và sự phát triển của tự
nhiên, của xã hội loài người và của tư duy.21. “Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên
lý cơ bản nào?Chọn câu trả lời đúng.


c. Nguyên lý về mối liên hệ
phổ biến,và sự phát triển22. Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “Phép biện chứng duy
vật” chúng ta rút ra những nguyên
tắc phương pháp luận nào cho
họat động lý luận và thực tiễn?d. Quan điểm tòan diện , lịch sử - cụ thể.


23. Phán đoán nào về phạm trù Chất là sai.


d. Chất là bản thân sự vật.


24. Lượng của sự vật
là gì? Chọn câu trả lời đúng.d. Là phạm trù của triết học, chỉ tính qui
định khách quan vốn có của sự vật về mặt số lượng, qui mô…..25. Cách mạng tháng 8/1945
của VN là bước nhảy gì? Chọn câu trả
lời đúng.c. Lớn,Tòan
bộ, Đột biến .26. Qui luật
từ“Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất
và ngược lại” nói lên đặc tính nào
của sự phát triển? Chọn câu trả lời đúng.b. Cách thức của sự vận động và phát triển,27. Quan hệ giữa chất và lượng?
Chọn phán đoán sai.d. Sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất của sự
vật là độc lập tương đối, không quan hệ tác động đến nhau.28. Hãy chọn phán đóan đúng về khái niệm Độ.


b. Độ thể hiện sự thống nhất giữa lượng và chất của sự
vật, để chỉ khoảng giới hạn
trong đó sự thay đổi về lượng của sự vật chưa
làm thay đổi căn bản chất
của sự vật ấy.29. Hãy chọn phán đóan đúng về khái niệm Cách mạng?


c. Cách mạng là sự
thay đổi trong đó chất của sự vật
biến đổi căn bản không phụ thuộc vào hình thức biến đổi của nó.30. Việc không tôn trọng quá trình tích luỹ về lượng
ở mức độ cần thiết cho sự biến đổi về chất là biểu hiện của xu
hướng nào?a.Tả khuynh.


31. Việc không dám thực hiện những
bước nhảy cần thiết khi tích
luỹ về lượng đã đạt đến giới hạn
Độ là biểu hiện của xu hướng nào?a .Hữu khuynh


32. Trong đời sống xã hội, quy luật lượng - chất được thực hiện với điều
kiện gì.?b . Cần hoạt
động có ý thức của con người.33. Hãy chọn phán đóan đúng về mặt đối lập.


a. Mặt đối lập là những mặt có khuynh hướng biến đổi trái
ngược nhau trong cùng một sự vật.34. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?


Hãy chọn phán đóan sai.


d.Mọi sự vật hiện tượng tồn tại do chứa đựng những mặt, những khuynh hướng thống nhất với nhau không hề có mâu
thuẫn.35. Mâu thuẫn nào tồn tại trong suốt quá trình vận động
và phát triển của sự vật hiện
tượng?c Mâu thuẫn cơ bản.


36. Sự đấu tranh của
các mặt đối lập? Hãy chọn phán đóan đúng.b . Đấu tranh giữa các mặt đối lập là tuyệt đối


37. Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai
đoạn phát triển của sự
vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai
đoạn đó gọi là mâu thuẫn gì?c . Chủ yếu


38. Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu?


d. Xã hội có giai cấp đối kháng


39. Hãy chọn phán đóan đúng về mối quan hệ giữa “Sư thống nhất và
đấu tranh của các mặt đối lập” .c.
Sư thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là không thể tách rời
nhau. Không có thống nhất của các mặt đối lập thì cũng không
có đấu tranh của các
mặt đối lập.40. Qui luật “thống nhất và đấu tranh của
các
mặt đối lập” nói lên đặc
tính nào của sự vận động và phát triển?c. Nguồn gốc
và động lực của sự vận động và phát triển.


41. Chọn các quan điểm đúng về “phủ định biện chứng”.


a. Phủ định biện chứng mang tính Khách quan


b. Phủ định biện chứng mang tính Kế thừa


c. Phủ
định biện chứng là sự phủ định đồng thời mang tính
khẳng định,.d. Các phán đoán kia đều đúng.
42. Sự Phủ định biện chứng
theo hình thức nào? Chọn phán đoán đúng.c. Đường tròn xoắn ốc.


43. Qui luật “Phủ
định của phủ định”nói lên đặc tính nào
của sự phát triển?b. Khuynh
hướng của sự vận động và phát triển,44. Con người có
khả năng nhận thức được thế giới không? Chọn phán đoán
đúng.a. Có


46. Tiêu chuẩn của
chân lý là gì? Chọn phán đoán đúng.d. tiêu chuẩn của chân lý là thực tiễn .


47. Thực tiễn là gì? Câu phán đoán đúng .


d.Là hoạt động vật chất có mục đích
mang tính lịch sử- xã hội
của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội .48.Trong hoạt động thực tiễn cần phải làm gì? Hãy chọn phán đoán sai?


a. Coi trọng cả nhận thức kinh nghiệm và
nhận thức lý luận.b. Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm”.


c. Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” và “giáo điều kinh nghiệm”.


d. Không có phán đoán sai.


49. Phương thức sản xuất là gì ?.


d cách thức của con người thực hiện sản xuất vật chất ở mỗi giai đoạn lịch sử.


50. Sự thống
nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan
hệ sản xuất tương ứng tạo
thành :b. phương thức sản xuất


51. Toàn bộ các yếu tố của lực
lượng sản xuất bao gồm ...
a tư liệu sản xuất và người
lao động.52. Yếu tố hàng đầu của lực lượng
sản xuất là
...
a người lao
động53. . Quan hệ sản xuất bao gồm các yếu tố sau đây?
Chọn phán đoán sai .c. Quan hệ về mọi
mặt giữa người lao động và
ông chủ.54 .Yếu tố nào trong lực
lượng sản xuất là động nhất, cách mạng nhất?


c.
Công cụ lao động .55. Trong ba mặt của quan hệ sản xuất thì mặt nào
là cơ bản . Chọn phán
đoán đúng.a. quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất.


56. Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và
quan hệ sản xuất ? Chọn
phán đoán đúng.d Lực lượng sản xuất
quyết định quan hệ sản xuất57 . Cơ sở hạ tầng của
xã hội bao gồm các yếu tố nào?d. Các phán đoán kia đều đúng

58. Kiến trúc thượng tầng là gì?


d những quan điểm, tư tưởng và các thiết chế của xã hội được hình thành trên cơ sở hạ tầng.


59. Mối quan hệ giữa cơ
sở hạ tầng và kiến trúc thượng
tầng ? Chọn phán đoán đúng.a . cơ sở hạ tầng quyết
định kiến trúc thượng tầng.60. Hình thái kinh
tế - xã hội là gì? Chọn phán đoán đúng.a Là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử để chỉ
một xã hội ở mỗi giai
đoạn lịch sử nhất định.61. Cấu trúc của
Kiến trúc thượng
tầng ? Chọn phán đoán đúng.d.Toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền,
triết học, đạo đức, tôn
giáo, nghệ thuật…Những thiết chế xã hội tương
ứng như nhà nước, đảng phái, giaó hội, các đoàn thể…62. Nguồn gốc kinh tế của sự vận động và phát triển
của hình thái kinh tế- xã hội ? Chọn phán đoán đúng.


d. mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất
với quan hệ sản xuất.63 .Có những cuộc cách mạng nào
sau đây là cách mạng xã hộ? Chọn phán
đoán đúng.d.CM Nga 1917.


64. Vấn đề cơ bản của mọi
cuộc cách mạng xã hội là vấn đề gì?d Giành chính quyền


65. Nguyên nhân sâu
xa của Cách mạng xã hội ?d mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất
và quan hệ sản xuất66. Mối quan hệ biện chứng giữa TTXH và YTXH ? Chọn câu trả
lới đúng.c. Tồn tại xã hội quyết định ý thức
xã hội, Ý thức xã hội
độc lập tương đối với tồn tại xã hội, tác động trở lại tồn tại xã hội.67 . Bản chất
đầy đủ của con người là gì? Chọn câu trả lới đúng.a. Con người là một động vật cao cấp nhất.


b. Con người là
con vật có lao
động, có ngôn ngữ và
có ý thức.c. Con người vừa có bản chất tự nhiên vừa có bản chất xã
hội.d. Các phán đoán kia đều đúng.


68. Quan hệ giữa cá nhân và tập thể, xét đến cùng là mối quan hệ gì?.


c.Quan hệ lợi ích.


69. Vai trò của quần chúng nhân dân
anh hùng lãnh tụ? Hãychọn phán đoán đúng.b. “Thời thế tạo nên anh hùng” vì anh
hùng lãnh tụ là sản phẩm
của thời đại, được quần chúng
tôn vinh và nguyện hy sinh quên mình cho
lợi ích của quần chúng.70. Vai trò quyết định lịch
sử thuộc về ai? Hãychọn phán đoán đúng.b Quần chúng nhân dân.
Attachments
Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn nguyên lý chủ nghĩa mac-lenin Attachment70_cau_trac_nghiem_mac_lenin_6788.doc
ai muốn in thi download tai đây nhé
You don't have permission to download attachments.
(295 Kb) Downloaded 32 times

https://35cdltdien.forumvi.net

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết